torsdag 6. desember 2012

Har du hørt? Dave Brubeck: Time Out

Dave Brubeck døde i går, og da faller det meg svært naturlig å trekke fram det albumet han utvilsomt vil bli husket for; Time Out, fra 1959. Det har holdt seg godt, spesielt de to mest kjente sporene: Blue Rondo a la Turk og Take Five. Da albumet kom ut var det banebrytende, her var strålende jazz i 5/4 takt, det pleide alltid være 4/4. 'Take five Dave and rest in peace.''

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar