onsdag 3. oktober 2012

Ukens sitat: Fløgstad'Den som har makt, er den som er best til å framstille handlingane sine ikkje som politikk, men som det motsette av politikk. Politikk er alltid det motstandarane dine driv med.  I massemedia er ikkje dei politiske nyhetene det viktigaste. Dei er det ingen som trur på likevel. Det er ikkje nyhetene, men resten av innhaldet i massemedia som verkar politisk, utan at det ser slik ut. Den store fortellinga om forbruk og rikdom som lykka i livet. I sendeflaten er reklamen dei augneblinkane då denne politiske underteksten kjem til syne. Då ser vi draumane våre. Det handler ikkje om å reklamere for éi, men for alle varer. Det er det som er politikk.'
(Fra Kjartan Fløgstad: Nordaustpassasjen, Oslo 2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar