mandag 24. september 2012

Ukens sitat: Chan Koonchung


'Det har gått opp for meg at de høyreradikale på nettet slett ikke bare er unge sinte menn, Du har også femtiåringer, sekstiåringer - folk som vokse opp under Kulturrevolusjonen og lærte av Mao at ungdommen skulle interessere seg for rikets tilstand. Slik utviklet de en livslang glede over storpolitiske spørsmål. Flesteparten hadde ingen høyere utdanning, og måtte derfor nøye seg med drittjobbene nederst i næringskjeden, uten å nyte godt av det som hadde tilfalt Kina etter Reform-. og åpningsperioden. Nå er de pensjonister.  De har lært seg å bruke internett, og funnet et sted med likesinnede, en ventil for frustrasjonen sin. De snakker fortsatt i slagord og klisjeer fra Kulturrevolusjonen, forguder Mao Zedong, er ekstremt krigshissende, patriotiske og hater USA over alt annet. Åttitallets kulturrenessanse og nittitallets ideologiske debatter synes ikke å ha nådd frem til dem på noen måte. De har beholdt den gamle kommunisttenkningen uendret frem til i dag.'
( Fra Chan Koonchung: Fete år, 2011)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar