søndag 29. januar 2012

Fra ukens lesning


'(...) at det finnes et sted mellom det å skrive godt og det å skrive dårlig, et tredje sted i språket, det litterære språket, som en åpning mot noe, noe som ikke uten videre lar seg innlemme i de begrepene vi har til rådighet, så som godt, ondt, uetisk, verdifullt, meningsløst og så videre...Jeg er overbevist  om at dette stedet finnes, og st det er dette stedet, først og fremst, som er litteraturens sted, litteraturens sted i språket. Det er dette stedet jeg prøver å nærme meg når jeg skriver.' Stig Sæterbakken i 'Litteraturen og det etiske', i essaysamlingen Det onde øyet, 2001.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar