torsdag 27. mai 2010

Tysktime 6: Essays av W. G. Sebald

Det som står på trykk i denne lille boken, er egentlig noen forelesninger som forfatteren holdt ved universitetet i Zürich på 1990-tallet. Slik vi møter dem som trykte tekster, mener jeg det er rimelig å kalle dem essays, de bærer iallefall mange av sjangerens kjennetegn, fra den synlige skribenten,  til inntrykket av god oversikt og rikelig med eksempler og referanser.

Sebald skal ha forundret seg inn til forskrekkelsen over hvor lite det var - og vel fortsatt er - å finne om de alliertes bombing av tyske byer i tysk etterkrigslitteratur. Det synes å være noe en ikke vil ta inn over seg, ikke som vanlig samfunnsborger, og heller ikke som forfatter. Denne ignorante holdningen finner forfatteren spor av helt tilbake til krigen, selv da var det at sivilbefolkningen ble terrorisert,  noe en bare måtte holde best  mulig ut.

Sebald mener utvilsomt tiden er inne til å løfte den forferdelige terrorbombingen fram i lyset, også i tysk offentlighet, samtidig som han er påpasselig med å påpeke at nazistene utvilsomt ville gjort det samme om de kunne, og at det forelå konkrete planer om å bruke brannbomber mot London for maksimal ødeleggelseseffekt.

I en egen del omtaler han ulike reaksjoner på forelesningene, og det som gjør sterkest inntrykk er et brev fra en dr H, som mener at det var jøder som stod bak bombingen av de tyske byene!

Boken er vel verdt å lese, noe også mye av stoffet om forfatteren i siste nummer av Vinduet  er, jamfør tidligere blogginnlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar