søndag 1. november 2009

Sterke essay

Svenske Peter Englund utgav på tampen av forrige århundre (1996, norsk oversettelse 97), en samling 'historiske essay' som han ga navnet "Brev från nollpunkten". Essayene beveger seg i landskapet til noen av de mørkeste kapitlene i menneskenes tilværelse, krigshandlingene i nyere tid. Tittelen referer til nedslagsfeltene til de to atombombene over Japan, som tvang landet til overgivelse. Dette skriver Englund om i avslutningsessayet, der det bl.a. kommer fram at Nagasaki, den andre byen som ble bombet, ikke var det egentlige bombemålet, men ble valgt i siste øyeblikk av kapteinen på flyet, som samtidig bestemte at mange som ellers ville ha dødd ble skjenket et videre liv, og omvendt!!
Englund synes å ha svært grundig innsikt i hendelsene han skildrer, og ved å knytte begivenhetene til konkrete mennesker, kjente som ukjente, levendegjør han historien samtidig som han får belyst sentrale etiske problemstillinger for det moderne mennesket. Tekstene er ikke vanskelig tilgjengelige, men - naturlig nok - sterke, noe som sikkert for flere enn meg medfører at de må leses over tid, og ikke i ett inntak.
(Generelt leser jeg som regel på flere essaysamlinger om gangen, gjerne over flere år fra jeg begynner til jeg når slutten, fordi det er mye interessant tankestoff å stoppe opp ved og fordøye.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar