tirsdag 8. oktober 2013

49 myter om Kina

Stig Stenslie og
Marte Kjær Galtung:
49 myter om Kina.
Pax forlag 2013,
240 sider, derav 40 sider noter og litteratur!
De to forfatterne er henholdsvis statsviter og sosialantropolog, og jeg tenker at det må danne en god faglig bakgrunn for en bok som dreier seg både om det institusjonelle og om de menneskene som til enhver tid utgjør samfunnet.

Foruten et langt og godt forord som først og fremst forklarer skiftende syn på Kina i resten av verden til ulike tider, er boken organisert i fire hoved-deler:  Myter om historie og kultur, myter om ideologi. myter om samfunn og økonomi, myter om forholdet til omverdenen. De ulike mytene eller, om en vil, forestillingene om
det kinesiske samfunnet, blir presentert ryddig i tur og orden. Her er også en styrke såvel som en svakhet ved bokens konsept; det er veldig oversiktlig og skikkelig, men etterhvert blir det også noe kjedelig og traurig over en så ensformig presentasjon.

Forfatterne henvender seg selvsagt til dem med en viss interesse og kjennskap til Kina, og det er vel her boken virkelig kan ha en misjon, ved å utfordre mange av de stereotypiene som utvilsomt eksisterer. Jeg merket iallfall at jeg fikk justert synet mitt på en god del i det kinesiske samfunnet, f.eks  vår utbredte tro på at alt er sentralstyrt i dette landet.

Jeg anbefaler boken til alle som er interessert i Kina i vår tid, men jeg tror det er lurere å lese den over tid enn som jeg gjorde, i ett jafs, og gjerne i annen rekkefølge enn det presenterte også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar