mandag 15. juli 2013

Updike: Rabbit Redux

Rabbit Redux, utgitt 1971,
233 sider i Penguins samleutgave fra 1991.I bok nummer 2 om Harry 'Rabbit' Angstrom, er det gått et tiår siden første bok, vi befinner oss i 1969 , og det er hyppige referanser til kjente historiske hendelser, som månelandingen og Edward Kennedys fyllekjøring, som resulterte i en ung kvinnes død. Slikt kan lett bare bli staffasje selvsagt, men Updike klarer å bruke det slik at vi kommer nær tidens problemstillinger. (Det skal jo samtidig ikke nektes for at det antakelig hjelper å få aktivisert et eget minne om hendelsene).  Det skjer ikke minst ved at disse hendelsene dukker 'naturlig' opp i f.eks en samtale om vakthold (i forbindelse med at Rabbits hus blir ødelagt i brann.)  'Anyway, double-hour credit, time outdoors on this shift. Don't always put it in, go over a certain amount, won't get any social security. Kill you with kindness, that's the new technique.'

Denne brannen, som tragisk nok tar livet til attenåringen Jill, er Rabbits store ulykke på dette stadiet. Riktignok har konen, Janice, forlatt han til fordel for en annen, men det har antakelig vært mer frigjørende enn traumatiserende.  Møtet med Jill, som hadde rømt hjemmefra, har også vært frigjørende på mange måter, desto større er selvsagt sjokket ved hennes brå død: 'Worst of all; Harry had to talk to Jill's mother on the telephone.' (...) 'She was staying with me, yes, since before Labor Day,  Rabbit told her, (...) Before that she had been bumming around in Brewer with a crowd of Negroes (...) I thought she was better off with me than with them.'

Rabbit er i bunn og grunn svært konservativ, helt i tråd med det sitatet ovenfor tyder på. Paradoksalt nok blir han likevel en slags representant for et radikalt liv, slik de ordner seg i huset i tiden før  brannen. Så i hvilken grad har han kontroll over eget liv og i hvilken grad er han bare et viljeløst offer for begivenhetenes spill? Da han mister jobben, like etter at huset brenner, sier faren (Pop), som jobber samme sted: 'They kept me on and canned a man in his prime.. I saw the handwriting on the wall but I didn't want it to be me who'd tell him, it was their meatloaf, let them deliver it, bastards, a man gives them his life and gets a boot in his fanny for his pains.'

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar