torsdag 28. juni 2012

Retrospektivt hjørne: Robinson Crusoe


Dette er utvilsomt en av de bøkene fra barndommen som gjorde et dypt og varig inntrykk på meg. Jeg ble uhyre fascinert av denne fortellingen om en mann som må klare seg alene på en øy etter et dramatisk forlis, og jeg husker klart hvor stor leseopplevelsen var for over 40 år siden!


I dag er det lett å se på franstillingen i et mer kritisk lys, som en rettferdiggjøring av europeernes trang til å legge under seg andre land og folk, og den idealistiske modelleringen av den hvire mann som naturens overmann,ja, som Guds stedfortreder på jorden.

Forfatteren, Daniel Defoe, skrev RC som sekstiåring i 1720, og det blir i dag regnet som den første romanen fra England innen realismen, og som et forbilde for lignende beretninger, fra Gullivers reiser til Fluenes herre. Den første utgaven på norsk skal ha kommet i 1899.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar