torsdag 23. februar 2012

Arnstad: Skyld
Dette er en interessant bok om skyld og ansvar. Den er skrevet av svenske Henrik Arnstad, utgitt i 2009, oversatt til norsk ved Egil Fredheim året etter.

Boken har undertittelen: 'En europeisk reise i Nazi-Tysklands skygge', og signaliserer dermed hva den ser på i forbindelse med tematikken, men mye av det som trekkes fram vil utvilsomt kunne ha overføringsverdi til andre forhold.

I første del ser forfatteren på Finland og problematiserer den vanlige oppfatningen om at når landet støttet\Hitler & co, forøvrig som det eneste demokratiet, så var det fordi de ikke hadde noe reelt valg. Han stiller også spørsmål ved finnenes evne og vilje till selvransakelse.

Neste del ser så på Tyskland, og her tar forfatteren et interessant grep ved å følge Heinrich Himmler før og under krigen, barnebarnet til broren, Katrin Himmler, i etterkrigstiden.: Da Katrin Himmler gikk på skolen på 70-tallet, spurte en av klassekameratene om hun var i slekt med den Himmler-en.
      'Jeg klarte å stamme fram et ja. Det ble dødsens stille i klasserommet. Alle satt og fulgt spent med.'
Dette blir antakelig avgjørende for at hun gjør omfattende undersøkelser om sin egen familie og avdekker at det ikke er sant det som alltid blir sagt at Heinrich var et ensomt sort får i familien. Det er tydelig at forfatteren mener at Tyskland som nasjon har brukt mye energi på oppgjøret med nazitiden, om mulig kanskje til og med for mye....

I em tredje del er det først Italia, deretter Østrrike som blir saumfart. Hovedtrekkene er vel bra kjent; begge land har i svært liten grad tatt noe oppgjør med det de var med på i andre verdenskrigen. Men her er overraskende opplysninger også, iallfall for meg, Forfatteren stikker f.eks  grundig hull på myten om at italienerne var godmodige i soldatrollen, slik det ble framstilt i suksessfilmen Kaptein Corellis mandolin.
Riktignok var de elendige krigere, men de var i tillegg ofte særdeles grusomme mot fanger og sivile, ikke det motsatte.

I et sluttord kalt 'Eventyrene om andre verdenskrig', er det ikke minst Sveriges nøytralitetspolitikk som er i søkelyset. Alt i alt er dette en god og lettfattelig innføring i spørsmal om skyld og ansvar med utgangspunkt i andre verdenskrig og med en engasjert og personlig stemme fra forfatterens side.

1 kommentar: