tirsdag 12. april 2011

Tirsdagsdiktet: U

Ukens lyriske utfordringer fra Bai:

1. U står for underleggjering, altså det som ifølgje den russiske formalisten Victor Slovskji er formålet til det poetiske språket. Det poetiske språket, eller lyrikkens språk skil seg frå det språket vi bruker til dagleg. Det daglege språket er ei verktøy som er automatisert, og vi tenker ikkje så nøye over korleis språket blir brukt. Men det poetiske språket er annleis, og det at språket er annleis gjer at språket blir underleg. Ein blir tvungen til å lausrive seg frå den automatiserte språkbruken ein til vanleg har, og oppleve det underlege språket på ein ny måte. Og dette er eit av formåla til diktinga. Oppgåve 1 blir derfor: Presenter eit dikt, kor denne underleggjeringa av språket blir spesielt tydeleg for deg.

2. I totalitære statar med ytringssensur, oppstår det gjerne eit fenomen som heiter undergrunnslitteratur, altså litteratur som tek opp spørsmål det elles ikkje er lov til å snakke om i det offenlege rom. Kjenner du til eit dikt som representerer undergrunnslitteraturen? I så fall, presenter det.

3. Presenter eit dikt av ein diktar på U

Ad 1: Jan Erik vold tydeligjør underligheten underfunderlig i
'Om kriveligheten'

– kriveligheten

sier du, kriveligheten
er mye kriveligere
enn virkeligheten, syns

du ikke? Jo, det er vel
så, svarer jeg, men
virkeligheten
er nå virkeligere

da. Du sier: hva
hjelper det
mot kriveligheten, så
krivelig som den er

Fra Kykelipi, (1969)


Ad 2: Da jeg for første gang var i Praha, sommeren 89, kort tid før muren falt, var det  en svær plakat ved hovedgaten med teksten: 'Med Sovjetunionen til evig tid'. Så var det like under  skrevet med tusj: 'Men ikke et sekund lenger!'
Det er kanskje drøyt å kalle det et dikt, men det er definitivt undergrunn - og hvilken humor!

Ad 3: Tor Ulven.(1953-95) Dette er et forfatterskap jeg har lyst til å bli bedre kjent med, det synes å åpne dører mot et like dystert som interessant univers:

En omvendt-                                
gribb
holder til huse
inne i oss, svirebrødre
Den eter
alt som er nyfødt, alt
som ikke vil ligge
i ro.


Inne i gribben
er det solskinn.


Fra Etter oss, tegn (1980)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar