mandag 4. april 2011

Mandagsdiktet: T

Bai trosser vond rygg og gir oss følgende oppgaver:

1. Eit tablå er eit omgrep som er inspirert av biletkunsten. Eit tablå er noko som viser fram ein situasjon. I litteraturen finn vi det oftast brukt i dramatikken, som eit levande oppstilt bilete, med form som eit maleri. Vi kan også finne det i lyrikken. Nokre dikt maler eit bilete, eller eit tablå. Vis fram eit slikt dikt.


2. Tid er noko som ofte blir tematisert i diktform. For kva er tida, og korleis er forskjellen mellom den subjektive opplevinga av tida og tida som verkeleg går? Presenter eit dikt som - på eit eller anna nivå - tematiserer tida.

3. Presenter eit dikt av ein forfattar på T

Ad 1 og 2:
Det slår meg at oppgave 1 og 2 kan sees i sammenheng fordi den første viser til ønsket om å kunne fryse øyeblikket, mens den andre viser til at alle øyeblikk er forgjengelige - sånn sett er det snakk om spenningen mellom det statiske og det dynamiske. Jeg tviler på at dette kan uttrykkes bedre enn Jan Erik Vold gjør i følgende kortdikt:
                            dråpen
                            henger der
                            ikke
                            (Fra spor, snø 1970)

Ad 3: jeg har ikke lest mye av Helge Torvund, men jeg har likt det jeg har sett, som dette:

Kva skjer når våren kjem?        
Eit alvor ler

den grøne låtten sin.
(Fra Opp i dagen 2005)

2 kommentarer:

  1. Dråpen er jo det perfekte diktet, både til oppgåve 1 og 2. Det forøvrig ordkunst på høgt nivå, det korte diktet.

    SvarSlett
  2. Gode valg dere har gjort!

    Og her lydkutt:
    http://wp.me/pYtns-xC

    SvarSlett