mandag 16. september 2013

Niemi: Fallvann

Roman
Originaltittel: Fallvatten (2012)
Utgitt 2013 på norsk av Oktober forlag
Oversatt av Erik Krogstad
278 sider

Biblioteksbok


Mikael Niemi er nok suverent best kjent som forfatteren til den burleske Populärmusik från Vittula (2000). Det var debutromanen hans, og en kan trygt fastslå at det var en suksess; den har solgt i bøtter og  spann. Men om den slik sett har vært til velsignelse for forfatteren, så har den nok også skygget for bøker han har git ut siden den gang. Nå er han imidlertid ute med en fortelling som burde kunne sette spor etter seg overalt, ja  selv i skyggenes dal, den er iallfall burlesk nok!

Fallvann er en tekst om menneskets dårskap,om at hovmod står for fall. Kombinasjonen mellom ekstremt nye nedbør og slurvete arbeid på en kjempedemning får katastrofale følger. Det er klassisk dystopisk; mennesket tror det gjør verden til et bedre sted å leve mens det egenetlig bygger på veien til helvete
Niemi komponerer det hele på thrilleraktig vis, og er smart nok til å la oss møte et akkurat passe antall personer som befinner seg i ytterste fare pga flommen. De representerer høyst ulike typer med ulike måter å takle utfordringen på, men i stor grad er det naturlig nok først og fremst tilfeldigheter som avgjør i møtet med en slik total uforberedt hendelse. Vi møter f.eks Barney som i kjølvannet av hendelsene blir både voldtektsmann og morder, mens Sofia som følge av sitt desperate behov for å nå hjem til datteren, kjører motorsykkel som var hun stuntmann i en James Bond-film. I det hele tatt er det lettere å tenke seg fortellingen som utgangspunkt for en thriller på lerretet enn som et scenario fra en nær framtid, selv om selve utgangspunktet  virker å være en mulig situasjon - skremmende nok - det kan jo antakelig faktisk skapes også ved hjelp av sprengstoff/bomber.

Jeg har som nevnt sans for Niemis komposisjon, særlig god er den i første halvdel, der ganske korte kapitler med hyppige perspektivskifter gir et intenst driv til fortellingen, og teksten roper nærmest ut til alle som vil høre at den egner seg til film, Får leseren behov for å stemme grønt? Neppe, men menneskets behov for å overleve framfor alt annet blir nok en gang satt ord på. Anbefales!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar