søndag 4. august 2013

Updike: Rabbit is rich

Tittel: Rabbit is rich
Roman
Utgitt: 1981
285 sider

Tredje bind i dette rike firebindsverket (joda, jeg vet vi har ordet 'tetralogi', det føles ikke bekvemt), tar oss med til Harry Rabbit Angstroms tilværelse på overgangen mellom 70 og 80-tall, altså et tiår etter forrige bok.
Om det ikke skulle ha vært tydelig nok før, så er dette eposet mer enn noe annet en fortelling om middelklassen i etterkrigstidens USA. Rabbits svigerfar er død og Rabbit er dermed i kraft av sitt ekteskap, som nå synes å fungere langt bedre enn  tidligere, blitt innehaver av Springer Motors, forhandler av nye Toyota og alle slags bruktbiler.

I et land der privatbilismen nærmest har religiøse overtoner, er dette selvsagt et godt utgangspunkt for å beskrive det amerikanske samfunnet, f.eks at de amerikanske bilprodusentene på dette tidspunktet fremdeles ikkeehadde skjønt at det store markedet lå i billige, bensingjerrige biler, noe Toyota hadde skjønt forlengst. Bilene Rabbit forhandler selger seg nærmest av seg selv, og han har derfor rikelig med tid til å fundere over andre forhold, som han ikke minst snapper opp fra Consumer Reports, der han leser det meste enten det handler om aircondition eller kondomer. Han har også mer tid enn godt er til å bekymre seg over sin sønn, Nelson, som skal ta fatt på siste året på college, men som kommer hjem og sier han vil begynne å jobbe i stedet for. Etterhvert viser det seg at dette i stor grad er 'bestemt' av at han skal bli far. Det hjelper ikke mye når det gjelder Rabbits innstilling; sønnen er i hans øyne en forferdelig umoden fyr som må behandles som et barn. Ikke overraskende ender dette med  at Nelson oppfører seg som forventet, han vokser iallfall ikke med oppgaven når ikke faren har noen tro på han, men i stedet gir uttrykk for arroganse: Rabbit har også øyeblikk av selvinnsikt, til og med selvironi, som da han snoker inne på et vennepars soverom, da han må bruke det tilhørende toalettet i et selskap: (...) a man in blue suit trousers and rumpled white shirt with cuffs folded back and a loosened necktie, looking overweight and dangerous, is watching him. Jesus. It is himself, his own full-length reflection in a large mirror placed between two matching bureaus (...) He looks mussed and criminal, a burglar  too overweight for this line of work.'


Rabbit har også en datter fra et forhold han innledet da han flyktet hjemmefra i forbindelse med at konen var gravid med Nelson. Vi har ikke tidligere hørt at han har vært interessert i denne datteren, men nå begynner han å savne henne og prøver å finne ut hvor de bor. Tilfeldigvis møter hun også Nelson, altså sin halvbror, uten at de selvsagt aner noe om de nære båndene mellom hverandre. Rabbit føler seg etterhvert ganske gammel og til dels stående utenfor sosialt sett, og blikket rettes i økende grad mot neste generasjon.ss

Updike viser seg igjen som en stor skribent, her imponerer han meg ved å få fram avstanden mellom fortellerens selvbilde (fikser det meste) til realiteten (har ikke grep om noe som helst), gjennom ulike scener i handlingen.

Dette er en stor, moderne klassiker som du MÅ lese!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar