fredag 25. juni 2010

Tysktime 8: Tellkamp: Tårnet (2)

'Hva oppnår man med revolusjon? Jo, en økning i antall sportsfiskere.' Slik uttrykkes et av synene på det som vokser fram i Øst-Tyskland høsten 1989, i Tyngdekraften, bok 2 i storverket om menneskers liv i og rundt Dresden, dvs det er større konsentrasjon enn i bok 1 rundt Christian, som etterhvert blir fratatt studiemulighetene sine, og i stedet blir satt til årevis tvungen militærtjeneste, helt fram til den tid da muren faller (9.11.89), selve symbolet for det stadig mer håpløse regimet. Før vi kommer så langt har vi vært innom scener som viser ulike sider ved det mislykkete prosjektet i øst., f.eks den totale neglisjeringen av forurensingens konsekvenser. Her er mer svart humor enn i første bok, f.eks den tragiske historien om hva som skjer med far til Christians flotte veteranbil, noe det er nærliggende å lese som en allegorisk framstilling av en manglende respekt for - og kanskje evne til å produsere - noe varig. Framstillingsformen skifter radikalt mot slutten; i stedet for den boklige, lærde stilen som ellers preger teksten, blir det mer innslag av setningsemner med en kjappere puls som resultat, helt i tråd med den dramatikken som vokser fram.

Verkets forfatter, Uwe Tellkamp, ble født i Dresden i 1968, og er vel 20 år i 1989, på linje ned karakteren Christian i boken. Han falt også i unåde hos styresmaktene, fullførte medisinstudiet etter regimeskiftet, men er nå forfatter på heltid.

(Jeg har skrevet om første del 9.6)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar